En compliment amb el deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic a continuació es declara www.lasencarnas.es com un lloc web personal gestionat per Pablo Dominguez amb DNI 46241122J i Bea Reguant DNI 46709660H (d’ara endavant, “el prestador”) amb domicili en c/sardenya 65, 08013 Barcelona.Responsabilitat oda persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web i per la falta de disponibilitat (caigudes) del lloc el qual efectuarà a més parades periòdiques per manteniments tècnics. A més, el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de *preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

Ús de Cookies

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina). Es tracta d’una tècnica usada de manera habitual en Internet per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les *cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les *cookies per recollir informació de caràcter personal. Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Protecció de dades personals

El prestador compleix amb la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i altra normativa vigent a cada moment, i vés-la per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.Política anti-spam El prestador es declara completament en contra de l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades i a qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com “spam”, així mateix es declara compromès amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques abusives.Per tant, el prestador garanteix a l’usuari al fet que en cap concepte les dades personals recollits en el lloc web seran cedits, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.Per les mateixes raons, el procés de registre no ha de ser utilitzat per inscriure adreces de correu de persones alienes sense el consentiment exprés de les persones afectades. lasencarnas.es implementa com contramedida a aquesta pràctiques una llista de correu de tipus *double *opt-*in que necessita la confirmació explicita per part del titular del compte de correu electrònic indicada com a adreça de subscripció, abans de rebre comunicacions per correu electrónico.en el cas que així i tot un usuari rebi comunicacions d’aquest lloc web sense haver-se registrat, o sense haver donat el seu consentiment exprés a aquest registre, pot cancel·lar la subscripció des dels enllaços que es proporcionen en la pròpia comunicació.A més, l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte que es manté en el lloc web, tant per comunicar el succeït com per sol·licitar l’eliminació immediata de les seves dades del nostre sistema.

Política anti-spam

El prestador es declara completament en contra de l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades i a qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com “spam”, així mateix es declara compromès amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques abusives.Per tant, el prestador garanteix a l’usuari al fet que en cap concepte les dades personals recollits en el lloc web seran cedits, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.Per les mateixes raons, el procés de registre no ha de ser utilitzat per inscriure adreces de correu de persones alienes sense el consentiment exprés de les persones afectades. lasencarnas.es implementa com *contramedida a aquesta pràctiques una llista de correu de tipus *double *opt-*in que necessita la confirmació explicita per part del titular del compte de correu electrònic indicada com a adreça de subscripció, abans de rebre comunicacions per correu electrónico.en el cas que així i tot un usuari rebi comunicacions d’aquest lloc web sense haver-se registrat, o sense haver donat el seu consentiment exprés a aquest registre, pot cancel·lar la subscripció des dels enllaços que es proporcionen en la pròpia comunicació.A més, l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte que es manté en el lloc web, tant per comunicar el succeït com per sol·licitar l’eliminació immediata de les seves dades del nostre sistema.

Allotjament de dades

Per raons tècniques i de qualitat de servei, el blog www.lasencarnas.es es troba allotjat en els servidors de l’empresa 1and1 (política de privacitat). Per les raons similars, la prestació del servei de subscripció per correu electrònic i enviament de *newsletter s’efectua des de les instal·lacions de l’empresa *MailChimp (política de privacitat).Tant 1and1 com Mailchimp es troben adherides als principis de “Port Segur” (Safe Harbor), dacord amb la Decisió 2000/520/CE de la Comisió de 26 de juliol de 2000 el que les el que les converteix entitats amb un nivell adequat de protecció al efecte de la LOPD.

Google Analytics

Google Analytics és un servei anàlisi de dades estadístiques prestat per la *empresaGoogle (política de privadesa). www.lasencarnas.es utilitza aquest servei per realitzar un seguiment de les estadístiques d’ús del mateix.Google Analytics utilitza cookies per ajudar al lloc web a analitzar dades estadístiques sobre l’ús del mateix (nombre de visites totals, pàgines més vistes, etc.). La informació que genera la *cookie (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de generar informació estadístiques sobre l’ús de www.lasencarnas.es, Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada del que disposi Google. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així l’hi requereixi la legislació, o quan dites terceres processin la informació per compte de Google.Pot Vostè rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de *cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, de fer-ho, limitarà la plena *funcionabilidad de www.lasencarnas.es. En utilitzar aquest lloc web, dóna el seu consentiment al tractament d’informació per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.

Consentiment al tractament de les dades personals de l’usuari

En el marc de les seves activitats, www.lasencarnas.es disposa de la possibilitat de registre d’usuaris per a l’enviament de comunicacions per correu electrònic, efectuar comentaris en el blog i enviar missatges a través del formulari de contacte. L’usuari mitjançant els actes de subscripció al blog, la realització comentaris o el formulari de contacte estarà donant el seu consentiment exprés al tractament dels personals proporcionats segons el que es disposa en l’article 6 de la *LOPD. L’usuari podrà exercir els seus drets en els termes disposats per l’article 5 de la LOPD. Aquests mateixos actes impliquen així mateix el consentiment exprés de l’usuari a la transferència internacional de dades que es produeix en termes de la *LOPD a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors a dalt esmentats. Les dades de caràcter personal sol·licitats en aquestes activitats, quedaran incorporats a un fitxer la finalitat del qual és la comunicació de novetats relatives al lloc web de www.lasencarnas.es actuant com a responsable del fitxer el prestador. Els camps marcats amb asterisc són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar la finalitat expressada si no s’aporten aquestes dades. Queda igualment informat de la possibilitat d’exercitar els drets que s’indiquen en l’apartat relatiu als Drets de l’usuari.

Drets de l’usuari

De conformitat amb l’establert en l’article 5 de la *LOPD, s’informa a l’usuari que la finalitat exclusiva de la base de dades de registre és l’enviament d’informació sobre novetats relacionades amb el lloc web www.lasencarnas.es. Únicament els titulars tindran accés a les seves dades, i en cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercero.de acord amb el que es disposa en la *LOPD, l’usuari en qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició davant el prestador.Per facilitar l’exercici d’aquests drets es facilita en totes les comunicacions un enllaç de sol·licitud de baixa que redundarà en l’eliminació immediata de les dades personals de l’usuari de la nostra base de dades.

Enllaços d’afiliació

www.lasencarnas.es utilitza ocasionalment enllaços d’afiliació de productes i serveis de marques que hagin establert un programa d’afiliats. Aquests enllaços s’usen exclusivament després de fer usat aquests productes i serveis, o bé, haver realitzat proves que permetin valorar que compleixen amb un adequat nivell de calidad.el prestador es compromet a no incloure enllaços afiliats arbitraris a productes que no compleixin amb les condicions abans descrites entenent a més que aquest tipus de pràctiques resultarien molt contraproduents per a la reputació del propi lloc web que els promociona.

Propietat Intel·lectual i ús dels continguts

El lloc web www.lasencarnas.es, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autores.www.lasencarnas.es atorga a l’usuari una llicència *Creative *Commons Reconeixement-*NoComercial-*CompartirIgual 3.0 els termes exactes del qual es poden consultar en aquest enllaç. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del formulari de contacte que es manté en el lloc web.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts